Primera Sessió

Visió general de la dinàmica oceà-atmosfera i Canvi Climàtic


Segona Sessió

Introducció a la física de l'oceà (conceptes de massa, volum, densitat sòlid-líquid i líquid-líquid, circulació termohalina, efecte hivernacle, instrumentació,...).