challenge_2_1

El nostre repte

L'objectiu d'aquest projecte és comprendre els impulsors, mecanismes i característiques de les pròpies retrofleccions; seguir la trajectoria, transformacions i destí final de les aigues retroflectades i identificar les teleconexions que permeten que ambdues regions de retroflecció operin de manera unificada

 

Els objectius generals son:

 

okMillorar la nostra comprensió dels diferents mecanismes que ocasionen aquestes retroflexions.

okExaminar els processos advectius i difusius que tenen lloc en els sistemes frontals associats.

okValorar el paper actual en el transport i desviació de l'aigua i la seva càrrega de propietats físiques i biogeoquímiques.

okEstudiar les rutes seguides i transformacions experimentades per les aigues retroflectades.

okEstudiar les teleconnexions entre els mecanismes forçants d'aquestes bifurcacions regionals que tenen un impacte global.

 

Des del punt de vista tecnológic i estratègic, el projecte també representa una oportunitat per:

 

okContinuar amb el desenvolupament de derivadors instrumentats i eines útils per a la comunitat oceanogràfica internacional.

okContinuar participant en programes internacionals, com el de la Circulació Meridional Profunda del Atlàntic Sur.

okOptimitzar els trànsits anuals del BIO hespérides cap i des de l'Antartida.