ordinador

Dades de les Campanyes

Les dades complertes d'aquest projecte seran de lliure accés un cop aquest hagi finalitzat. Les dades en baixa resolució seran enviades en temps real a Mercator-Coriolis a efectes de donar suport a les seves activitats d'oceanografia operacional. Estem interessats a potenciar col·laboracions amb altres investigadors nacionals i internacionals, si us plau contacteu-nos.

Sol·licitar Dades